03.219.27.90 info@tclo.be

Jan Anthierens - Secretaris

U bent hier

Jan Anthierens
Secretaris
Functie: 
  • Lid Algemeen bestuur
  • Bepalen clubbeleid
  • Notulen opstellen vergaderingen
  • Opmaken briefwisseling
  • Ledenadministratie
  • Verslaglegging VZW