03.219.27.90 info@tclo.be

Inschrijven

U bent hier

Lidgelden zijn democratisch en er zijn verscheidene formules mogelijk:


 

Nieuw vanaf 2018 - KEEP ON TENNIS: 100 euro - Zelfde mogelijkheden als A-leden.
Belangrijke voorwaarde: verplicht het jaar daarvoor Start2Tennis gevolgd te hebben!


 

A-leden
135
Dagelijkse speelmogelijkheden
Geen beperkingen qua speeluur
Mogen spelen op alle terreinen
Toegang tot Interclubcompetities
Studenten
100
Op vertoon van een studentenkaart
Dagelijkse speelmogelijkheden
Geen beperkingen qua speeluur
Mogen spelen op alle terreinen
Toegang tot Interclubcompetities
B-Leden
100
Speelmogelijkheid enkel weekdagen
Terreinen 4, 5 en 6 tot 17.30u
terreinen1, 2, 3, 7en 8 tot 18u
Toegang tot seniorencompetitie
J1 Jeugdleden
35
Dagelijkse speelmogelijkheden
Geen beperkingen qua speeluur
Mogen spelen op alle terreinen
Toegang tot Interclubcompetities
J2 Jeugdleden
75
Dagelijkse speelmogelijkheden
Geen beperkingen qua speeluur
Mogen spelen op alle terreinen
Toegang tot Interclubcompetities

Om het exacte verschil te weten tussen deze formules : lees het clubreglement rubriek 14

De Inschrijvingsdag van 20.1.18 is voorbij. Inschrijven kan nu nog via doormailen van ingevuld inschrijvingsformulier naar info@tclo.be en gelijktijdige storting. Pasfoto ook nog doorsturen of binnenbrengen.

inschrijven
Je kan ook steunend lid worden voor 30 euro
Een dagkaart kost 6 euro

Belangrijk : Maak het jezelf en het bestuur makkelijk door het inschrijvingsformulier reeds in te vullen op je eigen PC op voorhand. Vooral de slechte leesbaarheid van de ingevulde formulieren zorgt vaak voor frustratie bij het verwerken ervan .

Betaling kan cash of via storting:

U kan steeds cash betalen tijdens de inschrijvingsdagen, maar ook kan U eventueel nu al al storten (Rekeningnr:BE42 7765 9077 4254) met vermelding van Uw naam plus alle gegevens van diegenen die U wenst in te schrijven.
Hieronder vind je dan ook de rechtstreekse links naar PC-banking van verscheidene bankinstellingen.
Belangrijk : U dient nog steeds het inschrijvingsformulier met de benodigde pasfoto's binnen te brengen.

Een inschrijving is pas afgerond als wij het inschrijvingsformulier op papier (fysiek) ontvangen tijdens een inschrijvingsdag of het ingevuld door te mailen naar info@tclo.be en de betaling door ons ontvangen is. Korting van 20 euro per inwonend kind onder de 18 jaar als je als volwassene ook A-lid bent van de tennisclub.
  • PC banking
  • PC bankingr
  • PC banking
  • PC banking
  • PC banking